Tablica osiągnięć


Lubiane posty

Zawartość z największą liczbą reputacji od 04/22/17 Wszystko

  1. 1 point
    Jak dostać się do dwóch miejsc (pytajnik i miejsce mocy) zaznaczonych na mapie? Znacznik wskazuje, że obiekty są "niżej", więc biegam dookoła i szukam wejścia do jakiejś jaskini, ale nie widzę...