Tyraf

Gramowicz(ka)
 • Zawartość

  691
 • Dołączył

 • Ostatnio

Reputacja

0 Neutralna

O Tyraf

 • Ranga
  Brygadzista
 1. Ostatnio komputer zaczął mi fiksować. Wszystko zaczęło się od pojawiania się dziwnych komunikatów od Avasta dotyczących ataku z różnych numerów IP Niedługo potem komputer zaczął mi się zacinać i restartować tak jakby procesor zaczął się przegrzewać, jednak po zablokowaniu portów z których dochodziły ataki problem zniknął. Niestety po około 2 tygodniach problem związany z zacinaniem się komputera powrócił. Pomyślałem, że procek już nie daje rady więc zacząłem go chłodzić co w sumie pewien efekt dało, ale nie do końca gdyż nieco później pliki zaczęły mi fiksować. Co chwile dostaje informacje o uszkodzonym pliku. Najpierw to był Google Chrome, teraz last.fm i winamp. Dodatkowo, przestały mi się wyświetlać niektóre obrazki, Winamp wrócił do starej domyślnej skórki, a lista kontaktów na gadu-gadu zniknęła. Obawiam się, że mam jakiegoś nieprzyjemnego wirusa który powoli wyżera mi dane. Gruntowny skan Avastem nic nie wykazał. Log z HijackThis Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 15:50:40, on 25.04.2009 Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16827) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe F:\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe F:\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE F:\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\SBNixClock\nixclock.exe F:\Creative\Creative Media Lite\CTZDetec.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Documents and Settings\Właściciel\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe F:\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe F:\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe D:\CPUCooL\CooLSrv.exe C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe F:\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe F:\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe F:\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe F:\uTorrent\uTorrent.exe C:\Documents and Settings\Właściciel\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Documents and Settings\Właściciel\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Documents and Settings\Właściciel\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Documents and Settings\Właściciel\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Documents and Settings\Właściciel\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Documents and Settings\Właściciel\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Documents and Settings\Właściciel\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gazetawyborcza.pl/0,0.html?p=4 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.wyborcza.pl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza R3 - URLSearchHook: MyPlayCity Toolbar - {4724c5d8-dfa7-417a-a2f5-1eabfee9b4ac} - C:\Program Files\MyPlayCity\tbMyPl.dll R3 - URLSearchHook: SearchSettings Class - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - C:\Program Files\Search Settings\kb127\SearchSettings.dll R3 - URLSearchHook: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfree.dll O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL O2 - BHO: MyPlayCity Toolbar - {4724c5d8-dfa7-417a-a2f5-1eabfee9b4ac} - C:\Program Files\MyPlayCity\tbMyPl.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: SearchSettings Class - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - C:\Program Files\Search Settings\kb127\SearchSettings.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O2 - BHO: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfree.dll O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O3 - Toolbar: MyPlayCity Toolbar - {4724c5d8-dfa7-417a-a2f5-1eabfee9b4ac} - C:\Program Files\MyPlayCity\tbMyPl.dll O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll O3 - Toolbar: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfree.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [avast!] F:\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [SBNixieClock] "C:\Program Files\SBNixClock\nixclock.exe" -autominimize O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray O4 - HKCU\..\Run: [CTZDetec.exe] F:\Creative\Creative Media Lite\CTZDetec.exe O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Właściciel\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c O4 - HKCU\..\Run: [ALLUpdate] "F:\ALLPlayer\ALLUpdate.exe" "sleep" O4 - HKCU\..\Run: [Nowe Gadu-Gadu] "F:\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe" O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "F:\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ''USŁUGA LOKALNA'') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ''USŁUGA SIECIOWA'') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ''SYSTEM'') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ''Default user'') O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra ''Tools'' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra ''Tools'' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O15 - Trusted Zone: http://toolbar.imageshack.us O16 - DPF: {00000000-0000-0000-0000-000020030000} - http://cba.smartcomsrl.com/celebritydialer.exe O16 - DPF: {2A781DED-C22D-4153-9812-CEA98A32981C} (GameDesire Makao) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/cardsmakao_2_0_0_24.cab O16 - DPF: {41ACD49D-1974-791A-0981-AA9872721044} (Ganymede Board Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/boards_2_0_0_30.cab O16 - DPF: {65D72393-E210-4A2A-B8E0-10AC45986770} (GWebInstallControl Object) - http://megapanel.gem.pl/WebInstaller.dll O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab O16 - DPF: {A1FE3DE0-CF77-11D4-8340-0080C8D7ED4A} (GameDesire Pinball Demon) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/demon_2_0_0_25.cab O16 - DPF: {DB893839-10F0-4AF9-92FA-B23528F530AF} - http://212.239.40.78/cdo/pl/game.exe O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} (AxisMediaControlEmb Class) - http://83.18.111.82/activex/AMC.cab O16 - DPF: {DECEAAA2-370A-49BB-9362-68C3A58DDC62} (SAIX) - http://static.zangocash.com/cab/Seekmo/ie/bridge-c567.cab?0407451f125bb4702ef22c41b34bd5979c55160096913529835d16a72533d83b2e3f66b7061404865d208e54adc74b1fca7477cb89ffde9ea6bac6a5dfd81ba8c3f1f16ecc:155ff7b6a3c39e5d13b88244eaad9a2e O16 - DPF: {FFFF0003-0001-101A-A3C9-08002B2F49FB} - http://213.200.210.99/download/bcmw2s3m_adult.exe O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O20 - Winlogon Notify: winafd32 - winafd32.dll (file missing) O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - F:\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - F:\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - F:\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - F:\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe O23 - Service: CPUCooLServer Service (CPUCooLServer) - Unknown owner - D:\CPUCooL\CooLSrv.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE O23 - Service: CT Device Query service (CTDevice_Srv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate1c99363c53091f0) (gupdate1c99363c53091f0) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - F:\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe -- End of file - 12007 bytes Jeśli mam usuwać jakieś wpisy to proszę mi chociaż wytłumaczyć od czego one są i jak bardzo są niebezpieczne :)
 2. Tyraf

  LightScribe (nie nowa technologia)

  Witam, mam pytanie co do funkcji LS. Zafascynowany kupiłem sobie płytę z ta funkcją. Zaciekawiła mnie zielona barwa etykiet (strony na której nie zapisuje się danych). Po wypaleniu etykiety ów zielonkawa barwa został, a wydruk jest niewyraźny. Właściwie płyta jest gdzieniegdzie przefarbowana na odcienie białego. Liczyłem na rzeczywiście czarno-biały obraz a tu tak jakby nie zdołał "wywołać" czarnego. Wie ktoś może, czym jest to spowodowane? Może to kwestia ustawień przy tworzeniu nowej etykiety? Do projektowania etykiet korzystam z Nero Cover Designer Essentials
 3. Mój kolega ma dość nietypowy problem. Gdy włącza playliste w Winampie ta odtwarza mu piosenki ale last.fm ich nie wczytuje. Ba, nie wczytuje całego winampa. Natomiast gdy odtwarza jedną piosenkę, wszystko jest OK! Wie, ktoś jak to naprawić lub w czym leży problem?
 4. Tyraf

  Gry wieloosobowe

  Szukam jakiejś fajnej gry z trybem co-op żebyśmy mogli sobie razem pograć z innych komputerów w trybie single ;) Może któryś z FEARów ma taką opcje? Najlepiej żeby był to FPS, niekoniecznie straszny :P I żeby gra niebyła zbyt nowa, bo mój komputer nie da rady pociągnąć nowych super gier z super grafiką ;)
 5. Taaa, tyle że trudno tam cokolwiek zobaczyć bo przewija si tam masa nóg :P Trzeba by czekac chyba do nocy na zrobienie zdjęcia :P
 6. No rzeczywiście chyba po prostu nie wyrobił bo już działa idealnie. Bądź co bądź - dziękuje. Teraz wiem na co uważać ;)
 7. Jestem obecnie bardzo poirytowany bo nie lubię gdy fajne rzeczy mi nie działają lub nie umiem ich opanować. Mam ten program do scrobblowania. Włączam Winampa, wchodzę w zakładkę aktualnie odtwarzane i jest napisane: Zacznij słuchać w swoim odtwarzaczu multimedialnym lub włącz darmowe radio. 2 godziny temu normalnie słuchałem Wimpa i wszystko mi naliczało, a teraz kompletne 0. Najprawdopodobniej o mój błąd bo jestem nowym użytkownikiem last.fm i chciałbym się dowiedzieć co zrobi, aby mi normalnie naliczało tego co słucham w Winampie. Z góry dziękuje za pomoc.
 8. Tyraf

  XFire/Evolve - z czym to się je?

  Marzenia, wszystko co znajduje się na koncie moim znajduje się też na jego tyle nieco w okrojonej wersji do której XF należy. Kiedyś go uruchomiłem jako, że na swoje konto nie mogłem się zalogować i puff! działa. A no i reinstalkę robiłem już tyle razy, że chyba by mi rąk nie starczyło, aby na palcach policzyć.
 9. Tyraf

  XFire/Evolve - z czym to się je?

  Użytkownikiem XFire jestem od dość dawna, aczkolwiek nigdy nie zaradziłem na pewien problem (nigdy chyba nawet nie próbowałem mu zaradzić) W XFire jest takie fajne okienko po prawej stronie, na którym o ile się nie umle powinny być jakieś informacje ze strony Web, jak na przykład wynik i statystyki na danym serwerze. U mnie wyświetla się stale "Ten program nie może wyświetlić strony Web" Nigdy się tym nie przejmowałem do momentu gdy zauważyłem, że na koncie mojego taty wszystko działa poprawnie! Zamurowało mnie. Mój tata ma prawa pół administratora, a ja jestem właścicielem... Mam nadzieje, że pomożecie ^^
 10. Tyraf

  Call of Duty 4: Modern Warfare

  Nie kieruj się moim GSem. Bo tam nic nie ma napisanego w sumie zgodnego z prawdą :P Karte mam dobrą GF7600. Procek jedynie nie spełnia pełnej konfiguracji, ale niektóre gry mimo, że w minimalnych mają 2.0 lub z hakiem (a ja mam 1.7) to i tak działają
 11. Tyraf

  Call of Duty 4: Modern Warfare

  Mam mały problem z grą. Włączam jest ok. Omijam filmiki i pierwszy zgrzyt. Wywala mnie do Windy. Bez żadnych informacji o błędzie, nic. Po prostu jest i po chwili nie ma. Uparcie próbuje drugi raz, ale oglądam intro całe (sceny z atomówką - 1 klasa) i działa. Zmieniłem wszystkie opcje na najsłabsze jakie się dało i lecimy z tym koksem! Misja początkowa, było ok dopóki nie zużyłem dość przypadkowo wszystkich granatów błyskowych. Wtedy koniec i.... krach! Znów do Windy wróciłem. Uparcie włączyłem 3 raz twierdząc, że jak przegrywać nie będę to może pogram. Pudło. Przeszedłem misje treningową i znów to samo. Czy może być to spowodowane słabym komputerem, a w szczególności procesorem?
 12. Tyraf

  LOKI - nowy h&s dla fanow Diablo

  Chodząc i rozświetlając pryzmaty gdzieś tam w Egipcie natrafiłem na miejsce gdzie była szczelina w ścianie i obok niej gdy najechałem myszką pojawiała się chmura z możliwością rozmowy. Na górze widniał napis "Strażnik Szczeliny" Gdy zrozumiałem, że to może być jakiś osobnik, acz niewidoczny używałem swej myszy w celu kliknięcia kursorem tego ów znaczku czy może niewidzialnej istoty i wtedy... nic... No właśnie. Nic się nie dzieje. O co chodzi z tą szczeliną i z tym strażnikiem bo strasznie mnie to intryguje ;P
 13. W sumie też fakt... Jak popatrzę na swoje siostry... Co też liceum z nich zrobiło :( No dobra, ja też już idę... ale chyba nie spać... Wyłączam kompa i coś poczytam inteligentnego... np. CD-Action ;P Dobranoc!
 14. Akurat kościół mi nie przeszkadza, ale nauka będzie... straszna... Dzień w dzień nauczyciele będą gnębić że za chwile test. Uczcie się. Już niedługo... I jeszcze LO wybrać... I na koniec Polonez jeszcze będzie. Dobra... koniec wymieniania bo doła dostane...
 15. 3 gimnazjum. Ta najgorsza ;P Dużo kucia, dużo kościoła, mało życia ;P