• 0
Zaloguj się, aby obserwować  
Hector11223

Protest Graczy

Pytanie

Zainspirowani fantastycznym stosunkiem do użytkowników, dużymi zdolnościami oraz rzeczowością w prowadzeniu serwisu na stronie http://neverwinter2.gram.pl przez pana "Valantora", pokazującymi że można w Polsce prowadzić serwisy na poziomie, składamy protest wobec czynności dokonywanych przez resztę administracji wraz z moderatorami, zwanymi dalej "administracją" tego serwera, wykluczając z poniższych wyżej wymienionego, ponieważ jest on jedyną osobą, która służy pomocą wszystkim w sposób bezinteresowny.

Protestujemy zatem przeciw:

1. Stworzeniu Oficjalnego Polskiego Serwera, jako świata o ogromnych wymaganiach fabularnych, nie związanych z zakupioną grą,
2. Braku reakcji administracji na fakt obrażania użytkowników oficjalnego forum, ani obrazę uczuć religijnych użytkowników oficjalnego forum,
3. Łamaniu regulaminu forum przez samą administrację,
4. Ignorowaniu próśb, zapytań i wiadomości przesyłanych przez użytkowników do administracji, przez wiadomości prywatne,
5. Dawaniu użytkownikom ostrzeżeń bez powodu, lub za objawy krytyki administracji.
6. Dobieraniu członków ekipy według kręgu znajomych administracji,
7. Wybiórcze traktowanie użytkowników i pomoc oraz organizowanie sesji fabularnych na serwerze tym, którzy należą do kręgu znajomych administracji,

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej zapewnia:
Rozdział II
Art 32 ust. 2
Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
Art 54 ust. 1
Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
Art 58 us. 1
Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się.

Naruszenie powyższych praw konstytucyjnych powoduje, że reputacja firmy Gram.pl doznaje uszczerbku.

Uzasadnienie:

1. Uważamy, że Oficjalny Polski Serwer, reklamowany jako jedna z atrakcji podczas zakupu gry Neverwinter Nights 2, powinien być serwerem, dla jak najszerszej grupy graczy. Pan "Lythari" wpadł jednak na kompletnie miniony pomysł, stworzenia serwera nacechowanego na pełne odgrywanie. Uważamy takie zachowanie za błędne w przypadku serwera oficjalnego. W przypadku ogromnej rzeszy graczy, kupując tę grę, nie mają oni ochoty grać w sposób stricte RPG. Jest ogromna rzesza graczy, dla których gra jest formą rozrywki niekoniecznie tak wyszukaną, jak tworzenie postaci, pisanie jej historii, dopasowywanie jej do świata, w którym mają zagrać, oraz pełna wiedza o świecie bardzo luźno powiązanym z grą, w którą grają. OPS nie oferuje rozrywki dla tego typu graczy, dlatego uważamy za pomysł chybiony tworzenie serwera dla wybranej, niewielkiej grupy graczy pod sztandarem oficjalnego serwera. Nie mamy nic przeciwko tworzeniu serwerów stricte RPG, chcemy jedynie zaprotestować przeciwko tworzeniu takiego serwera jako oficjalnego. Jest to wykorzystywanie haseł do przekonania graczy do zakupu gry, w którą potem nie mogą pograć w taki sposób, jaki była ona reklamowana, gdyż administratorowi nie podoba się kolor oczu postaci, którą gracz stworzy, jej nazwisko lub to że gracz odpoczywa przy drodze, a nie tak jak chce administrator.

Przykładem może być odrzucenie postaci gracza "Night Elfa" i dyskusja, którą polecamy przeczytać, z której jasno wynika, iż administratorzy są według siebie nieomylni.

http://neverwinter2.gram.pl/forum/viewtopic.php?p=50900&sid=5b94b8337b9bdc32bc93b1f039e104ab#50900

Administracja także nie daje możliwości graczom, na poprawienie swych postaci, raz orzeknięty wyrok przeciwko napisanej historii jest ostateczny i administracja nie przyjmuje żadnej dyskusji, ani nie wykazuje chęci pomocy dla gracza, w poprawieniu swojej postaci, z góry odrzucając, nawet poprawione wersje:

http://neverwinter2.gram.pl/forum/viewtopic.php?p=50862#50862

http://img147.imageshack.us/img147/3051/as9nb4.jpg

Żadna osoba, w tym także administrator, nie ma prawa ani władzy decydować o tym, kto z nas ma grać jaką postacią. Jest to nadużywanie swojej posady oraz naruszenie polskiego konstytucyjnego prawa.

Uwieńczenie tej postawy stanowi wypowiedź:

http://img144.imageshack.us/img144/8954/as8qg4.jpg

- "Div":
"Night Elf, nie jestesmy tu dla Ciebie, serwer stworzyliśmy my i my ustalamy zasady, czy uważasz je za chore, nie jest ważne, nadal to MY je ustalamy. Poprostu, napisz tak aby nam odpowiadało."

Uważamy, że serwer oficjalny powinien być serwerem otwartym dla jak najszerszej i największej grupy graczy i być dla nich przyjazny, tak aby zapewnić rozrywkę wszystkim tym, którzy zakupili tę grę z myślą o grze przez Internet z przyjaciółmi na oficjalnym serwerze z oficjalną pomocą techniczną. Chcemy zaprotestować, przeciwko tworzenia oficjalnego serwera dla własnej przyjemności administracji i tylko dla nich, a nie dla graczy. Protestujemy także przeciw odsyłaniu graczy na serwery prywatne, ponieważ nie oferują one oficjalnej pomocy i nie posiadają gwarancji firmy Gram.pl.

2. Administracja forum nie reaguje na sytuacje, w których użytkownicy używają wulgarnych słów, obrażają uczucia religijne, lub gdy używane są zwroty, które nie powinny mieć miejsca na oficjalnym forum.
Przykłady:
- Zwrot administratora "Diva" do jednego z użytkowników:
http://img519.imageshack.us/img519/1821/a7bre2.jpg

- Personalna inwektywa "Diva" w stosunku do jednego z użytkowników:
http://img138.imageshack.us/img138/7331/a6fo7.jpg
świadcząca, oprócz o mizernej kulturze osobistej tego administratora, także o jego nieudolności do przyjmowania krytyki z pokorą.

3. Administracja tego forum i serwera, nie przestrzega własnych regulaminów, jak na przykład nie przestrzeganie kategorii wiekowych i dopuszczanie do gry dzieci poniżej 13. roku życia, choć w Regulaminie Serwera wyraźnie jest napisane:
"10. Wejście na serwer jest równoważne z akceptacją powyższego regulaminu. Akceptując regulamin stwierdzasz, że masz przynajmniej 13 lat i częściową zdolność do czynności prawnych w rozumieniu polskiego prawa."

4. Administracja nie reaguje na liczne prywatne wiadomości przesyłane przez użytkowników, z zapytaniami odnośnie forum, lub gry. Nie odpowiada na wiadomości konkretnych użytkowników, nawet po kilkukrotnych przypomnieniach się.

5. Administracja nie pomaga nowym użytkownikom na forum, oraz jest zamknięta na wszelką krytykę. Wszelkie osoby, które podpadają Administracji, ze względu na fakt usiłowania skrytykowania pracy Administracji, zostają z forum wyrzucone. Na przykład:

- Użytkownik "piotr3k" został zbanowany za zadanie pytania na oficjalnym forum, o problemy z dołączeniem do gry internetowej.

http://neverwinter2.gram.pl/forum/viewtopic.php?p=71341#71341

W naszym mniemaniu oficjalne forum powinno stanowić źródło wiedzy na temat gry, za którą zapłaciliśmy niemałe pieniądze i służyć nam pomocą techniczną w każdym przypadku. W tym przypadku pomoc została odmówiona i poza wyrzuceniem użytkownika z forum, został on odesłany na forum prywatne, po wytłumaczenie, którego WINNA udzielić administracja oficjalnego forum.

- Użytkownik "Raziel [DA]" został zbanowany za krytykę administracji, oraz walkę o Konstytucyjne prawo do wyrażania swoich poglądów, oraz prawo do przyjęcia własnego nicka, którego to prawa, nie zabrania regulamin forum:

http://neverwinter2.gram.pl/forum/viewtopic.php?p=71571&highlight=#71571

Administracja serwisu pod przewodnictwem "Diva" i "Asgrafa" nie podjęła rozmowy na temat represji, ani cenzury, jakiej się dopuszcza. Użytkownik ten został zatem wyrzucony bez powodu. Uzasadnienie "Diva" odnośnie zbanowania brzmi "... koniec." :

http://neverwinter2.gram.pl/forum/warnings.php?mode=detail&userid=23

Tak brzmiące uzasadnienie jest absolutnie niedorzeczne i nic nie tłumaczy, a prośby o uzyskanie wytłumaczenia administracja ignoruje. Jedyne wytłumaczenie, jakie można przyjąć w tej sytuacji, to próba stłamszenia głosu krytyki i pozbycie się problemu, nawet bez wytłumaczenia powodu swojego postępowania przez administrację serwisu.

- Użytkownik "Sabatiel" został wyrzucony z forum, za krytykowanie wyglądu OPS, choć w nich również nigdzie nie padły wulgaryzmy, a jedynie własna opinia na temat serwera, do której każdy ma konstytucyjne prawo. Mimo to uznana została za "przesyconą jadem".

http://neverwinter2.gram.pl/forum/viewtopic.php?p=20132#20132

Uważamy, że póki wypowiedzi mieszczą się w kanonach wypowiedzi kulturalnej, administracja nie ma prawa dawać użytkownikom ostrzeżeń, za stosowanie ironii, a tym bardziej za wypowiedzi wieloznaczne, które administracja zawsze interpretuje na swoją korzyść i wykorzystuje ten fakt do wyrzucania użytkowników nie podzielających jej zdania. Przykładem może być oskarżenie użytkownika "Kalgona" o propagowanie piractwa audiowizualnego, w przypadku braku jakiejkolwiek inicjatywy z jego strony w tym kierunku:

http://neverwinter2.gram.pl/forum/viewtopic.php?t=3578

Użytkownik zadał pytanie, które administracja ponownie zinterpretowała w wygodny dla siebie sposób i ukarała "Kalgona" ostrzeżeniami za nic. Po proteście nie raczyła nawet przyznać się do błędu, ani przeprosić.

Ponadto protestujemy przeciwko nazywaniu krytyki wobec administracji terminem "pyskówki".

Ekipa OPS broni się przeciwko zarzutom banowania użytkowników tłumacząc, że rzekomo zachowują się oni w sposób niestosowny, na skutek odrzucenia ich postaci i nie zaakceptowania ich do gry na OPS. Tymczasem faktem jest, że osoby tu protestujące uzyskały w większości pozytywne rozpatrzenie postaci, bądź też nie zgłaszały takowych w ogóle. Tłumaczenie więc, że "nagonka" na ekipę kolektywu Neverwinter Nights 2 wiąże się ze złością wywołaną odrzuceniem postaci jest całkowicie chybiona, ponieważ takich osób jest tu niewiele.

Jednocześnie wyrzucenie z forum wyklucza te osoby z uczestnictwa w oficjalnym serwisie. A przecież przy zakupie gry Neverwinter Nights 2 opowiadano się za możliwością zabawy przez internet na Oficjalnym Polskim Serwerze. W przypadku banowania użytkowników, nie za nieprzyzwoite zachowanie, używanie wulgaryzmów, a za wyrażanie swoich poglądów i walkę o swoje prawa, obiecane atrakcje zostają zachwiane i odebrane. Rozumiemy wyrzucanie użytkowników, za łamanie regulaminu w sposób oczywisty, typu zamieszczanie postów o treści sprzecznych z prawem. Nie rozumiemy wyrzucania użytkowników, za zadawanie pytań i krytykę administracji. Uważamy, że w przypadkach, które rzeczywiście zasługują na karę powinny być wystawiane ostrzeżenia, a nie powinna być zabierana użytkownikom możliwość pisania na forum.

Rozumiemy przez powyższe fakty, że kryteria doboru pracowników serwisu nie są ustalane w sposób rzetelny, wiarygodny, ani z należytą starannością zawodową. Administratorzy serwisu http://neverwinter2.gram.pl nie potrafią przyjmować krytyki z pokorą, prezentują niski poziom kultury osobistej, mają problemy z rozumieniem treści postów zwykłych użytkowników i w kwestiach spornych interpretują je zawsze na ich niekorzyść, oraz nie potrafią przyznawać się do błędów, ani w żadnym z przypadków popełnienia błędu przez administrację nie stosują przeprosin.

6. Ekipa oficjalnego polskiego serwisu gry Neverwinter Nights 2 pod przewodnictwem "Lythariego" nie posiada w intencji, by przeprowadzić proces audytacji, ani aby zgłaszający się posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie na temat projektu, do którego się zgłasza. Ograniczenia przyjmowania członków ekipy ograniczają się do kręgu znajomych "Lythariego" (do czego wyżej wymieniony się przyznał) oraz stanowią naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania kandydatów na redaktorów Państwa serwisu.

7. Administracja strony traktuje wybiórczo użytkowników, co jest wynikiem prywatnych spotkań administracji z niektórymi z nich. Nie mamy nic przeciwko prywatnym spotkaniom ekipy z kimkolwiek, protestujemy jednak przeciwko czerpaniu z takich spotkań korzyści na oficjalnym forum i serwerze, w postaci organizowania sesji fabularnych dla takich osób, oraz przyjmowaniu ich do kręgu moderatorów forum. Oficjalna strona powinna równo traktować wszystkich graczy i użytkowników, a nie traktować dobrze tylko tych, który są znajomymi administracji.

---

30 sierpnia 2007 administracja serwisu wypowiedziała się następująco:

"Jeśli chodzi o krytykę Administracji - Nie zabraniamy jej, ale wymagamy w niej zachowania kultury, dostarczenia jakich kolwiek dowodów, świadczących że coś robimy źle, zdania graczy są dla nas ważne i zawsze brane pod uwagę. Myślę że są z nas zadowoleni gracze, użytkownicy forum - Trzeba by ich zapytać o zdanie?"

W przypadku krytykowania administracji przez użytkowników "Night Elfa", "Raziela [DA]" i "Sabatiela", zachowane zostały wszelkie normy kultury osobistej, jednak szanowna administracja dyskusji raczyć nie podjęła i użytkowników tych wyrzuciła.

W przypadku zapytania użytkownika "piotr3k" o rzecz, której absolutnie nie ma obowiązku wiedzieć, na temat serwerów, Administracja jego również zbanowała.

W żadnym z powyższych przypadków, przez użytkowników, którzy zostali zbanowani nie zostały użyte żadne wulgaryzmy, ani zwroty sprzeczne z regulaminem forum, na którym posty umieścili.

Na forum neverwinter2.gram.pl trudno znaleźć posty, wyrażające niezadowolenie z pracy ekipy Gram.pl, ponieważ są one wyrzucane, podobnie jak osoby wyrażające swoje niezadowolenie.

Administracja stwierdza także, że zdania graczy są dla nich ważne, oraz aby spytać ich o zdanie. Wypowiedzi graczy na temat tego kolektywu można znaleźć pod tym adresem, wraz z poprzednią skargą (sic!) na pracę tego serwisu:

http://forum.gram.pl/forum_post.asp?tid=26914#u_17

>Nie wiem czy mogę coś tutaj dopisać, ale chcę zaznaczyć, że uwagi są jak najbardziej na miejscu i wszystko co
>tu jest opisane jest jak najbardziej prawdą. Chciałbym pogratulować za tak odważne wystąpienie Panu
>Sławomirowi.

>I wiele "oficjalnych" stron jest zaniedbywanych. Za dużo osób jest wywyższanych na forum, a innych się
>traktuje nijako.

>jeśli jest to oficjalna strona, to powinni być za nią odpowiedzialni ludzie, którzy pomagają i szanują usera, czego na tej stronie nie ma...

>Mocny list. Ale popieram. Czegoś takiego na oficjalnej stronie/forum nie powinno być.

>Chłopak ma racje... <brawo> !!!! popieram go 100%

>Co do moderatorów zgadzam się w 100%

>Po tym co zobaczyłe - widać jak moderatorzy traktują userów. Jak to ma być oficjalna strona, to musi być
>utrzymywana przez ludzi się do tego nadających, a nie tak jak jest teraz...

>Mam nadzieję że coś się zmieni na kolektywie NWN2. Żeby się admin wypowiadał do kogoś "spadaj"...no lol po
>prostu. Co za goście prowadzą ten kolektyw? Sami powinni spadać jak nie umieją szanować innych.

>A że się tak wtrącę: po co udawać kozaka i rzucać w użytkowników - nawet niemile widzianymi - komentarzami,
>które pokazują niski poziom takowego moderatora i jego ewidentne braki do tej funkcji (choćby brak
>cierpliwości) skoro istnieje prosta możliwość stosowania ostrzeżeń i w końcu zbanowania?

>Nie, żebym bywał na tamtym forum czy w ogóle, żeby mnie interesował temat NWN, ale ludzkie zachowanie
>jako takie jest jak najbardziej ciekawe i ponad tematami w ogóle. Trochę władzy do ręki, nawet tak iluzorycznej >i już robi się folwark zamiast pomocnego forum. Tak więc pytam z ciekawości.

>Facet zajrzał, stwierdził niską kulturę i podzielił się wrażeniami. Ma prawo, tym bardziej, że podał przykłady.

>Kurczę, wszedłem, popatrzyłem na obrazki, które zamieściłeś i w pełni Cię popieram.

Głosów niezadowolenia z pracy serwisu Neverwinter Nights 2 jest bardzo dużo, na pewno więcej niż jeden, o czym mogą świadczyć powyższe cytaty, oraz to, że już wcześniej składano skargi na pracę tego serwisu. Są one jednak widoczne poza forum, którego dotyczą, ponieważ są stamtąd usuwane.

Sposób prowadzenia przez obecną administrację Oficjalnego Polskiego Serwera skutkuje spadkiem ilości graczy na nim grających i w tej chwili jest ona mniejsza, niż na serwerach prywatnych, na których nie trzeba spełniać wydumanych wymogów odnośnie tworzenia postaci. Administracja serwerów prywatnych w przeciwieństwie do serwera oficjalnego wie, że kupujący grę Neverwinter Nights 2 robią to, aby móc grać i dobrze się bawić, a nie uczyć się zasad systemu Forgotten Realms, nie dołączonego do gry, a których to znajomość jest wymuszana, aby zagrać na oficjalnym serwerze.

Wolimy nie insynuować faktu, że administracja serwisu neverwinter2.gram.pl nadal prowadzi oficjalną stronę, tylko dlatego, że są znajomymi pracowników ekipy Gram.pl, oraz ze względu na przywileje się z tym wiążące takie jak: "Gry za darmo", czy "Wejściówki na imprezy".

W związku z wszystkimi powyższymi faktami my gracze domagamy się:

- nagany oraz wykreślenia "Lythariego" z ekipy serwisu OPS Gram.pl, tak aby nie ograniczał on kandydatów, a zachowana była zasada zdrowej konkurencji.

- nagany oraz wykreślenia "Diva" z ekipy serwisu OPS Gram.pl, za łamanie regulaminu serwisu, oraz skandaliczne zwroty do użytkowników forum.

- nagany oraz wykreślenia "Asgrafa" z ekipy serwisu OPS gram.pl, ze względu na wybiórcze traktowanie użytkowników i stosowanie wobec nich cenzury i represji.

- ponownego doboru personelu ekipy moderatorskiej, ze względu na ich brak kompetencji do moderowania serwisu, oraz ich dobór ze względu na znajomość z administratorami. Domagamy się aby tym razem uwzględniono rzeczowy i merytoryczny dobór kadr.

- w przypadku niechęci Państwa firmy do wykreślenia powyższych administratorów z ekipy serwisu domagamy się odebrania stronie http://neverinter2.gram.pl statusu "oficjalnej".

Liczymy na rozsądną reakcję państwa firmy, oraz spełnienie postulatów państwa oddanych klientów i graczy.

----

Wszystkich, którzy wspierają naszą akcję protestacyjną prosimy o napisanie tutaj postu o treści "Popieram!"

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

551 odpowiedzi na to pytanie

  • 0

Popieram!!!!!!!!
I jeszcze chciałem dodać to ,że nikt z CDP nie wypowiada się no forum w sprawie patchy do NWN2, a konkretnie poprawy polonizacji, która jest umieszczona na płycie w Platynowej Kolekcji ale dla Edycjii Premierowej wciąż jej nie ma.Wysyłałem wiele maili do PT ale zawsze odpowiedź brzmiała mniej więcej tak "Bardzo przepraszamy za zaistniałe opóźnienie. Z ostatnich informacji, które
otrzymaliśmy od naszego działu lokalizacji wynika, iż wspomniana przez Pana
łatka powinna pojawić się jeszcze w tym tygodniu."
I tak w kółko.Wysłałem tych maili 4.Żadna z tych informacji się nie sprawdziła.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 0

Chociaż nigdy nie grałem w Neverwintera 2 (:-P), to niemniej POPIERAM w całej, długiej rozciągłości. :-)
W końcu nigdy nie wiadomo, czy kiedyś nie będę chciał w w.w. grę zagrać, właśnie na multi. Problem więc pozostaje otwarty.
Ponadto Twoja wypowiedź jest niczym symbol. Kryje się za nią idea, a jak wiadomo idee są kuloodporne ... Remember, remember the ninth of November. :-)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 0

POPIERAM takei zachowanie trzeba tępic. administrator czy moderator forum to nie bóG ze moze wszystko. tym bardziej ze widac ze postepuja jak im sie podoba a nie zgodnei z regulaminem.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 0
Dnia 09.11.2007 o 23:21, danzelmario napisał:

POPIERAM takei zachowanie trzeba tępic. administrator czy moderator forum to nie bóG
ze moze wszystko. tym bardziej ze widac ze postepuja jak im sie podoba a nie zgodnei z regulaminem.


Szczególnie gdy nie jest to jakieś małe forum, oficjalna strona jakiejś gry.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!


Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.


Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować